โทร.
อีเมล

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

ประเภท/ขนาดกิจการ อัตราค่าบริการ(เฉพาะปิดงบรายเดือน) อัตราค่าบริการ(รวมยื่นภาษี ,ประกันสังคม) จำนวนเอกสาร
SS
(ลูกค้าสแกนเอกสารส่งให้ทางเรา)
1,000 2,000 1 – 20 รายการต่อเดือน
S 1,500 2,500 21 – 50 รายการต่อเดือน
M 2,500 3,500 51 – 100 รายการต่อเดือน
L 3,500 4,500 101 – 200 รายการต่อเดือน
XL 5,000 6,000 201 – 300 รายการต่อเดือน
XXL 6,000 ขึ้นไป 7,000 ขึ้นไป 301 รายการต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ (ตั้งแต่ Package L ขึ้นไป มีบริการProgram ฟรี)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์