โทร.
อีเมล

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (Package เหมารายปี )

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (Package เหมารายปี )

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Size A 9,000 บาท ไม่เกิน 100 รายการต่อปี
Size B 12,000 บาท ไม่เกิน 200 รายการต่อปี
Size C 15,000 บาท ไม่เกิน 300 รายการต่อปี

หมายเหตุ : ลูกค้าเป็นผู้ทำการยื่นแบบนำส่งภาษี ภพ.30 รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย,ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53 และนำส่งเงินให้กับประกันสังคมตามเงื่อนไขของสรรพากรทุกเดือนโดยทางห้างฯดำเนินการเฉพาะการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นภาษีประจำปี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์