โทร.
อีเมล

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

“บริการอย่างใส่ใจด้วยความมุ่งมั่นและสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพ “
“Trust us your Business”
           ประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 10 ปี
ด้านการทำบัญชี จัดทำงบการเงิน การจัดทำรายงานทางภาษีอากร นำส่งภาษี การวางแผนบริหารภาษี การวางแผนบริหารต้นทุนการผลิต เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มกำไร และลดต้นทุน ด้านการบริหาร การจัดการภายในองค์กร งานที่ปรึกษาให้แนวทางการบริหารองค์กรและรับดำเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด

ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ที่ทันสมัย ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่ได้มาตราฐานผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร มีผู้ใช้งานกว่า 10,000 ราย มีเจ้าหน้าที่ที่มากความสามารถ และชำนาญการให้บริการ พร้อมให้คำแนะนำ ด้วยประสพการณ์ทำงานจริงจากการ Implement ระบบ ERP ในหลากหลายธุรกิจและหลากหลายระบบ เช่น ระบบ Software Sap , Oracle , Accpac , Winspeed , Laconic, Business Plus , Express , Profit ซี่งสามารถให้ความเชื่อมั่นในการรองรับการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งสำหรับคุณลูกค้าที่มีหลากหลายธุรกิจ ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า ตรงประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ รัดกุม รวดเร็ว ทันเวลา ตามแผนการดำเนินงาน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการทำงานและการดูแลอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า


          ตัวอย่างการทำงานในธุรกิจต่างๆของลูกค้า มีดังนี้ : ธุรกิจซื้อมาขายไป ( ร้านค้าทั่วไป , ซุปเปอร์มาร์เก็ต ) ธุรกิจบริการ ( รับออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ออกแบบเวปไซต์ ขาย Software ) ธุรกิจการเกษตร ( อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว ) อุตสาหกรรมการผลิตของใช้อุปโภคบริโภค ( ขนมอบกรอบ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนอน ที่นอน ฯ ) โรงสี โรงงาน อุตสาหกรรมด้านพลังงาน เช่น การผลิตพลังงานไอน้ำ ,ไฟฟ้า เพื่อใช้งานและจำหน่าย , ธุรกิจขนส่ง ( Logistic ) , ธุรกิจรับเหมาก่อนสร้าง เป็นต้น
ให้เราเคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรในธุรกิจ ร่วมกันเป็นหนึ่งไปกับคุณ

“Plan Dee Mee Dee”

เพียงคุณมอบโอกาสเรา สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับคุณ
***เป้าหมายและการดำเนินธุรกิจที่ท้าทายภายในองค์กรของคุณ***

          เริ่มต้นวันนี้ วางแผนและลงมือทำ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากคุณพร้อมเดินไปข้างหน้า เราขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อก้าวไปกับคุณ ไม่ว่าสถาณการ จะเป็นเช่นไร แม้นในช่วงเวลาที่อยากลำบาก ไม่รู้จะไปทิศทางใด ปัญหาและอุปสรรค ที่คุณกำลังเผชิญ เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่เรามี มอบสิ่งดีๆให้คุณข้ามไปสู่เป้าหมาย ด้วยประสบการณ์บริหารจัดการ ในทุกมิติและมุมมอง เราพร้อมเคียงข้างคุณ

ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา :

www:// TCB Plan-Dee.com

ID Line : @tcb4599

Mobile : 089-622-4599 , 064-176-6713

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์