โทร.
อีเมล
 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง

 •  วัสดุก่อสร้าง
 •  ผ้า พลาสติก
 •  กระดาษ
 •  เคมีภัณฑ์
 •  เพชร พลอย
 •  สินค้าที่ซื้อไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
 •  ซื้อจากสถานที่ที่ไม่น่าจะซื้อ
 •  ใบกำกับภาษีมูลค่าสูง ราคาสินค้าหรือบริการไม่น่าเชื่อถือ เขียนด้วยลายมือ จ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์