โทร.
อีเมล
 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกล้กัน
 • ใบกำกับภาษีซื้อที่มีการนำมาใช้ในช่วงปลายเดือน ปลายปี
 • ใบกำกับภาษีไม่พิมพ์ “เล่มที่”
 • แบบฟอร์มใบกำกับภาษีคล้ายกัน หรือลายมือที่เขียนคล้ายกัน แต่ชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีต่างกัน
 • วิธีการซื้อสินค้า ไม่ได้ซื้อจาก Supplier โดยตรง แต่ซื้อจากเซลล์แมน หรือพนักงานขายสินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์